Επιστηµονική Ιατρική Επιτροπή

Διαχείριση της Επιστημονικής Ιατρικής Επιτροπής

   
Dott. Fabio Burigana
Italy
Dott.ssa Rosanna Chifari
Italy
   

Επιστημονική ιατρική επιτροπή

 
   
Prof. Juan C. Bertoglio
Chile
Prof. Khodor Haidar Hassan
Lebanon
Prof. Alberto Palamidese
Italy
Prof. Dilip Pawar
Índia
Prof. Nise Yagamuchi
Brazil
Dott. Roberto Bevilacqua
Italy
Dott. Fabio Burigana
Italy
Dott.ssa Rosanna Chifari
Italy
Dott. Luca De Fazio
United Kingdom
Dott. Mario De Veredicis
Italy
Dott.ssa Marie Candide Horace
Madagascar
Dott.ssa LaQuanda Jefferson
United States of America
Dott. Robert Malone
United States of America
Dott. Marco Mattorre
Italy
Dott. Antonio Palma
Italy
Dott. Libertario Raffaelli
Italy
Dott. Tiziano Setti
Italy
Dott. H. J. Alejandro Soderini
Argentina
Dott.ssa Anju Vemben-Remy
Mauritius
Dott. Francesco Zaccaria
UAE